Jak se stát členem společnosti

Žádost o členství ve Společnosti –ZDE
Registrace a prohlášení – ZDE

Společnost Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® je otevřena pro všechny, kteří chtějí být součástí velké rodiny a pracovat na zachování, propagaci a prezentaci Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®.
I. Proč se stát členem Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®?

Otevřeně podporujete cíle, postoje a projekty Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
Pomáháte k uskutečnění cílů Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
Aktivně spolupracujete v poslání Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
Respektujete morální, etická, právní a jiné principy stvrzené Etickým kodexem Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® a terapeutickým kodexem Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
Finančně podporujete Společnost Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
Účastníte se ochrany, uchování a propagace Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®

II. Jak se stát členem?

Vyplňte formulář žádosti o členství, kterou můžete získat:
na terapii Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®,
na Kurzu pro terapeuty Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®,
e-mailem nebo na info@zdenkodomancic.com
vyplňte přihlášku prostřednictvím našich webových stránek www.zdenkodomancic.com
- Podpisem Prohlášení o ochraně osobních údajů
- Přijetím ustanovení statutu Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® Přijetím ustanovení Etickým kodexem Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® a terapeutickým kodexem Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
- Zaplacením ročního členského příspěvku

III. Členstvo a členský příspěvek

Členství ve Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® je dobrovolné, a člen může být každá fyzická nebo právnická osoba, která přijímá podmínky Statutu Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®-
Statutem Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® jsou definované kategorie členů:
 
- Řádný člen
- Přidružený člen
- Čestný člen

Roční členské příspěvky částka:
- Řádný člen 200,00 Eur
- Přidružený člen 50,00 Eur
- Čestný člen dar

Po provedení rozhodnutí o přijetí ke členství Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®, budoucí člen se stává členem platbou členských příspěvků na bankovní účet Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®

IV. Členské výhody

Zařazení do prací a činnosti Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
Možnost pracovat ve skupinách a sekcích Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
Členové Společnosti dávají podněty, názory a stížnosti týkající se činnosti společnosti a jejích orgánů
Zařazení do práce a činností s cílem zlepšit webové stránky Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
Společnost Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® poskytuje slevy z knih, knihy, CD, znaků a symbolů Zdenka Domančića® pro vzdělávací semináře a přednášky renomovaných odborníků v atraktivní oblasti komplementární medicíny, univerzitních profesorů, učitelů, školitelů a terapeutů v oblasti odborné přípravy, vývoje a licencování terapeutů metodou Zdenka Domančiće®
Přednost při výběru termínu terapií

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2020. All rights reserved. Internet pages management EasyEditCMS

top of the page