Licencování terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®

Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®.je osoba, která zakončila výcvik pro terapeuty Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® v Institutu pro vzdělávání dospělých ProgramPLUS podle programu výcviku, který zakládá právo na licencování.
Licencování terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® se dokončuje ve Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® na základě Pravidel pro obsah, termíny a postupy pro udělování licencí a přezkoušení odborné způsobilosti terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®.

Souhlasem Komise pro licencování a splněním podmínek z Pravidel pro obsah, termíny a postupy pro udělování licencí a přezkoušení odborné způsobilosti terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® terapeut získá označení terapeut Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®, čímž splnil podmínku pro podpis franchisingové smlouvy.
Licencování a vzdělávání terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® je stálý postup, který nekončí závěrem výcviku pro terapeuty Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® , ale pokračuje prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání Institutu pro vzdělávání dospělých ProgramPLUS a Společnosti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®.

Postup licencování zde

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2020. All rights reserved. Internet pages management EasyEditCMS

top of the page