Zdenko Domančić - neprofesionální chování

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A LICENCOVÁNÍ PRO VŠECHNY MÉ TERAPEUTY – POTŘEBA A NUTNOST BEZ VÝJIMEK

Terapeuti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® musí mít licenci.
Už léta školím terapeuty, kteří podle mé metody s velkým úspěchem pracují a dosahují vynikajících úspěchů. Síť mých terapeutů je rozprostřená po celém světě. Zároveň se zřetelem k evropským a světovým trendům a v souladu se směrnicemi WTO, které poukazují na to, že rozvoj odbornosti je klíčovým faktorem na globálním pracovním trhu, jsem založil Společnost terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® i Institut pro vzdělávání dospělých ProgramPLUS, aby moji terapeuti splnili také potřebné formální podmínky profesionální konkurenceschopnosti na pracovním trhu po celém světě. Završením programu v rámci institutu ProgramPLUS moji terapeuti splnili podmínky pro licencování v rámci Společnosti terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® a tak získali označení terapeut Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®. Bez licence nikdo nesmí používat označení: terapeut Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® ani praktikovat mou metodu. Seznam licencovaných terapeutů najdete i na tomto webu.

Terapeuti bez licence – nelegální práce

Je mi líto, že musím poukázat na skutečnost, že mezi námi jsou jednotlivci, kteří neabsolvovali program výcviku v rámci Institutu ProgramPlus a tím i nezbytnou proceduru licencování, a přesto zneužívají mé jméno a metody, které jsem vytvořil a které jsou tedy předmětem mého duševního vlastnictví. Jejich činnost mimo Společnost terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® není Společností podporována a je tedy zároveň nelegální. Bez licence vydané Společností terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® nikdo nesmí provádět praxi založenou na mé metodě ani jakkoliv využívat moje jméno.

Vzdělávání terapeutů pouze a jedině v rámci Společnosti

Vzdělávání budoucích terapeutů je důležitá a zodpovědná úloha a není možné ji provádět nekontrolovaně a bez odborné garance. Výcvik nemohou na vlastní pěst organizovat ani provádět samozvaní jedinci, neboť se tak ocitá v ohrožení potřebná úroveň odborné práce, předaných znalostí i věrohodnost mé metody. S ohledem na to, že výcvik terapeutů může organizovat i realizovat pouze Společností terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®, nikdo další nesmí organizovat kurzy, na kterých by byla moje metoda vyučována. Proti takovým jedincům či skupinám bude zahájeno trestní řízení a jejich jména budou v negativním kontextu zveřejněná na našem webu. Očekávám upřímně, že tyto nepříjemné postupy nebude nutné použít.
 
 
Těším se na úspěšnou spolupráci, Zdenko Domančić.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2020. All rights reserved. Internet pages management EasyEditCMS

top of the page