Wydawanie zezwoleń terapeutom bioterapii wg metody Zdenka Domančića®

Terapeutą Bioterapii wg metody Zdenka Domančića® jest osoba, która ukończyła cały cykl szkolenia w placówce edukacji dorosłych Program PLUS. W zależności od programu szkoleniowego, wybranego modułu - wydaje się stosowne zezwolenia. Wydawanie zezwoleń terapeutom Bioterapii wg metody Zdenko Domančića® przeprowadza Stowarzyszenie na podstawie Regulaminu. Wydawanie zezwoleń i szkolenie terapeutów Bioterapii wg metody Zdenka Domančića® jest procesem ciągłym i może być kontynuowane również w ramach pozostałych programów kształcenia ustawicznego.
INFORMACJE OGÓLNE

Używanie nazwy i tytułu Zdenka Domančića® jest własnością chronioną. Posiadaczem własności intelektualnej jest Zdenko Domančić. Prawo własności intelektualnej obejmuje narzędzia prawna, którymi reguluje się sposób nabywania prawa własności intelektualnej oraz sposób chronienia go przed nieuprawnionym użytkowaniem.
Na podstawie Ustawy, Państwowy Zakład ds. Własności Intelektualnej zrejestrował pieczęć ZDENKO DOMANČIĆ® pod numerem Z2012606 za obszar RH [Chorwacja], a międzynarodową pieczęć za obszary UE, IL, NS, USA, BA, CH RS i RU zarejestrował WIPO Madrid pod numerem 1194901.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2020. All rights reserved. Zarządzanie stroną internetową EasyEdit SMS

góra strony