Zdenko Domančić – Zachowanie nieprofesjonalne

Terapeuci Bioterapii wg metody Zdenka Domančića® muszą mieć pozwolenie na wykonywanie zawodu wydane ze strony Stowarzyszenia.
Od lat już uczę terapeutów, którzy dzięki mojej metodzie pracują z wielkim sukcesem i osiągają doskonałe wyniki. Sieć moich terapeutów rozprzestrzeniła się na cały świat. Jednakże, obserwując trendy na rynku europejskim i światowym oraz uwzględniając wytyczne WTO, założyłem Stowarzyszenie Terapeutów Bioterapii wg metody Zdenka Domančića®, placówkę edukacji dorosłych Program PLUS, aby moi terapeuci zdobyli również niezbędne formalne dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu. Kończąc program w ramach placówki Program PLUS, moi terapeuci spełnili warunki do uzyskania zezwolenia w Stowarzyszeniu Bioterapia wg metody Zdenka Domančića® uzyskując tytuł Terapeuta Bioterapii wg metody Zdenka Domančića®. Bez zezwolenia nikt nie może posługiwać się tytułem Terapeuta Bioterapii wg metody Zdenka Domančića. Lista terapeutów jest również dostępna na tej stronie internetowej.
Terapeuci bez zezwolenia - nielegalna praca
Przykro mi, że nadal istnieją osoby, które nie przeszły przez program szkolenia w placówce Program PLUS, a tym samym przez konieczną procedurę uzyskania zezwolenia, a posługują się moim nazwiskiem i metodą. Ich działalność może, więc być traktowana, jako nielegalna.
Szkolenia na terapeutów mojej metody w Polsce
Edukacja na przyszłych terapeutów to ważne i odpowiedzialne zadanie i nie może odbywać się w sposób niekontrolowany i bez zawodowego nadzoru. Edukacji nie mogą organizować samozwańcze jednostki, ponieważ stanowi to zagrożenia, dla jakości pracy, wymogów edukacyjnych i obniża wartość samej metody.
Szkolenia w zakresie edukacji na terapeutów może przeprowadzać tylko Društvo Bioterapije po metodi Zdenka Domančića oraz nauczyciel mojej metody w Polsce p. Martyna Fon Zvegelj (na mocy umowy o współpracy). Nikt inny nie może organizować kursów, na których uczy się mojej metody w całości lub cząstkowo. Nie wolno nauczać protokołów z mojej metody nawet, jeśli zostanie im zmieniona nazwa. Zabronione jest ustne i pisemne nauczanie jak i prezentowanie technik.
W stosunku do takich osób, które samozwańczo organizują albo współpracują przy kursach, jako nauczyciele albo pomocnicy, zostanie wszczęte postępowanie sądowe, zostaną wyciągnięte prawne konsekwencje a ich imiona i nazwiska znajdą się w negatywnym kontekście ogłoszone na naszej oficjalnej stronie.

Zdenko Domančić

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2020. All rights reserved. Zarządzanie stroną internetową EasyEdit SMS

góra strony