Pot do terapevta

Glede na to, da je v zadnjih desetih letih veliko število bioterapevtov zaključilo seminarje I., II. in III. stopnje (do 31. 12. 2012), kateri niso bili usklajeni s strokovnim kurikulumom usposabljanja terapevtov Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®, ki se danes izvaja, je treba opraviti verifikacijo pridobljenih potrdil/spričeval.
Postopek oziroma procedura preverjanja pridobljenega znanja, veščin in usposobljenosti ter priznavanja se izvaja pred komisijo (v Novem Vinodolskem ali na Bledu), s ciljem nadaljevanja izobraževanja skozi usposabljanje in izpopolnjevanje terapevtov Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®.
Z verifikacijo je opredeljen okvir s potrebnimi postopki za začetek postopka, kakor sledi:

• ustanovi za izobraževanje odraslih ProgramPLUS je treba podati zahtevo,
• izpolniti vprašalnik ter
• zagotoviti in priložiti dokumentacijo in dokazila / certifikate / potrdila.

V kolikor zahtevana dokumentacija ustreza predpisanim pogojem, boste obveščeni o nadaljevanju postopka na podlagi zaključene dokumentacije. Končno odločitev sprejema komisija, o čemer bo vsak kandidat posebej dobil pisno obvestilo z navodili za nadaljevanje postopka.

Z verifikacijo predhodno opravljenih Tečaja v Ustanovi za izobraževanje odraslih ProgramPLUS se zagotavlja podlaga za nadaljevanje usposabljanja skozi program vseživljenjskega izobraževanja terapevtov Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2018. All rights reserved. Upravljanje z internetnimi stranmi EasyEdit CMS

vrh strani