Tehnike

U izvođenju terapije bioenergijom terapeut, osim svojih ruku kao glavnog sredstva za rad, koristi metodom propisane tehnike.
Tehnike su po svojoj definiciji mehaničko umijeće i primijenjeno znanje, predstavljaju način kako nešto činiti, odnosno kako doći do cilja.
U bioenergetskom tretmanu tehnikama terapeut obrađuje energiju i pacijentovo biopolje. Ovisno o stanju pacijenta i postavljenoj dijagnozi, terapeut koristi različite tehnike a njihova primjena određena je pravilima metode.
Dinamika, ritam, broj i način izvođenja pojedine tehnike odnosno pravilna primjena tehnika, dužnost je svakog terapeuta iz praktičnih, izvedbenih ali i etičnih razloga.
Znanstveno provjerena, u dugogodišnjoj praksi potvrđena uspješnost metode, prepoznatljivost, temelji se upravo na tehnikama i njihovoj pravilnoj primjeni.
Etički aspekt pravilne primjene ogleda se u poštivanju dostojanstva i integriteta pacijenta, ali i profesionalnog integriteta samog terapeuta koji predstavlja sebe, svoje kolege, metodu te autora i utemeljitelja metode Zdenka Domančića.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2023. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice