Tehnike

U izvođenju terapije bioenergijom terapeut, osim svojih ruku kao glavnog sredstva za rad, koristi metodom propisane tehnike.
Tehnike su po svojoj definiciji mehaničko umijeće i primijenjeno znanje, predstavljaju način kako nešto činiti, odnosno kako doći do cilja.
U bioenergetskom tretmanu tehnikama terapeut obrađuje energiju i pacijentovo biopolje. Ovisno o stanju pacijenta i postavljenoj dijagnozi, terapeut koristi različite tehnike a njihova primjena određena je pravilima metode.
Dinamika, ritam, broj i način izvođenja pojedine tehnike odnosno pravilna primjena tehnika, dužnost je svakog terapeuta iz praktičnih, izvedbenih ali i etičnih razloga.
Znanstveno provjerena, u dugogodišnjoj praksi potvrđena uspješnost metode, prepoznatljivost, temelji se upravo na tehnikama i njihovoj pravilnoj primjeni.
Etički aspekt pravilne primjene ogleda se u poštivanju dostojanstva i integriteta pacijenta, ali i profesionalnog integriteta samog terapeuta koji predstavlja sebe, svoje kolege, metodu te autora i utemeljitelja metode Zdenka Domančića.

1. TEHNIKA ''POZITIVNA TERAPIJA''

Tehniku ''Pozitivna terapija'' izvodimo kada želimo klijentu dodati bioenergiju i pojačati cirkulaciju krvi, limfe i energije u cijelom tijelu a posebno u donjim ekstremitetima.

2. TEHNIKA ''NEGATIVNA TERAPIJA''

Tehniku ''Negativna terapija'' koristimo kada želimo smanjiti bioenergetski potencijal klijentovog tijela ili bolove u nekim slučajevima.

3. TEHNIKA ''VAĐENJE''

Tehniku ''vađenje'' izvodimo kada želimo smanjiti bol ili višak bioenergetskog potencijala na nekom dijelu tijela. Bol može biti i posljedica manjka energije, međutim tehnikom ''Vađenje'' smanjujemo bolove kao posljedicu lokalno povišenog biopotencijala. Konkretan primjer su upalni procesi.

4. TEHNIKA ''BALANSIRANJE''

Tehniku '' Balansiranje '' koristimo kada želimo lokalno izbalansirati biopotencijal na nekom dijelu klijentovog tijela.

5. TEHNIKA ''PROVOCIRANJE''

Tehnika „Provociranje“ treba izazvati, pobuditi i isprovocirati određenu senzaciju ili osjećaj u nekom dijelu klijentovog tijela.

6. TEHNIKA ''ČUPANJE''

Tehniku ''Čupanje'' koristimo kod obrade svih vrsta tumora.

7. TEHNIKA ''BALANSIRANJE BIOPOLJA''

Tehniku ''Balansiranje biopolja'' uvijek radimo na početku i na kraju terapije, s ciljem da ravnomjerno rasporedimo biopotencijal po klijentovom energetskom tijelu.

8. TEHNIKA ''OBRADA STOPALA''

Smisao tehnike ''Obrada stopala'' je demonstracija bioenergetske interakcije između bioterapeuta i klijenta a ujedno ova tehnika ima i terapeutski učinak.

9. TEHNIKA ''DODAVANJE BIOENERGIJE''

Tehnika ''Dodavanje bioenergije'' predstavlja način punjenja određenog dijela tijela bioenergijom.

10. TEHNIKA ''PSIHOKINEZA''

Tehniku ''Psihokineza'' izvodimo u cilju demonstracije bioenergetske interakcije između terapeuta i klijenta.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2022. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice