Biografia

DROGA ŻYCIOWA ZDENKA DOMANČIĆA
Zdenko Domančić, światowej sławy uzdrowiciel urodził się w 1950 roku w Zadarze. Tam też, spędził swoją młodość. Mając 22 lata opuścił Jugosławię i podróżował po świecie. Chociaż swoją odmienność zauważył już w młodości, bioenergią zaczął zajmować się mając około trzydziestu lat - wtedy rozpoczęła się jego interesująca droga życiowa. Odwiedził wiele krajów, w których jego działalność pozostawiła zauważalne ślady. W 1975 roku mieszkał i pracował w Belgii (Antwerpia) oraz w Niemczech (Monachium), przez krótsze okresy czasu również żył w Rosji, a w 1982 roku wrócił do Jugosławii. W 1985 roku w Zagrzebiu opublikowano naukowe dowody skuteczności jego metody. Od tego roku mieszkał i pracował na wyspie Ugljan (Kukljica). W tym czasie na wyspę Ugljan przybywały nieskończone liczby potrzebujących, aby uzyskać pomoc. Wyniki były wspaniałe. Do zdrowia wracały ciężko chore osoby, nawet takie w przypadku, których medycyna alopatyczna rezygnowała. Z tamtych czasów zachowało się wiele tekstów, listów wdzięczności od ludzi, którym pomógł.
Droga Zdenka Domančića charakteryzowała się ciągłym poszukiwaniem na granicach dziedzin nauki, dlatego na Ugljanie założył Towarzystwo Badań nad Pograniczem Nauki. W okresie od 1987 do 1990 roku mieszkał i pracował w Belgradzie (Serbia), a od 1990 do 1994 roku w miejscowości Poreč (Chorwacja). Od czasu do czasu udawał się do Zagrzebia, gdzie w hotelach Sheraton i Esplanade przeprowadzał terapię. W 1995 roku udał się do Dubaju (ZEA), gdzie pracował przez kilka miesięcy. Od 1996 roku mieszka w Słowenii - do 2008 roku w miejscowości Kranjska Gora, od 2008 roku do dziś w miejscowości Bled.

Obecnie pracuje i mieszka w Słowenii, gdzie od Urzędu Republiki Słowenii ds. Edukacji, Nauki i Sportu otrzymał zezwolenie na pobyt stały „Metoda podejścia energetycznego, stosowana przez Zdenka Domančića, jest w subiektywnej ocenie pacjentów bardzo pozytywna. Zmiany, które osiąga Pan Zdenko Domančić przy użyciu swojej metody pracy informacyjno-energetycznej, są oczywiste a korzyści dla pacjentów nie podlegają kwestionowaniu. Można stwierdzić, że badanie efektów i zjawisk towarzyszących metodzie Zdenka Domančića stanowi wielkie wyzwanie dla nauki. W oparciu o powyższe oceniamy, że Pan Zdenko Domančić jest bezcenny dla słoweńskiej nauki i Słowenii.” MINISTERSTWO EDUKACJI, NAUKI I SPORTU, 20-54/2002/7, dnia 25.02.2003.
PODSTAWOWE CECHY METODY DOMANČIĆA
 
Zdenko Domančić podkreśla, że jego metoda nie jest żadnym cudem, ponieważ swoją terapią jedynie wyrównuje energię życiową (bioenergię) i działa, jako przekaźnik tej energii w kontakcie z drugą osobą. Przy tym transferze energii przestrzeń i czas nie odgrywają żadnej roli, ponieważ energia jest przenoszona niezwykle szybko i wydajnie.
Terapia ma kompleksowy, integrujący i korzystny wpływ na ludzi i pomaga w sposób znaczący poprawić, jakość życia. W 1976 roku, Światowa Organizacja Zdrowia, uznała bioenergoterapię za alternatywną metodę leczenia. Wiele potrzebujących osób przeszło terapię pod rękoma Domančića - osobistości z życia publicznego, ludzie bogaci i biedni. Wobec wszystkich miał takie same nastawienie - celem jest pomóc. Istnieje wiele wzruszających listów, w których ludzie, zarówno publicznie, jak i prywatnie, wyrażają swoją wdzięczność. Jest to najlepszym potwierdzeniem i dowodem skuteczności metody Domančića. Oficjalna medycyna u większości tych przypadków nie miała odpowiedzi na "niewyjaśnione" polepszenie wyników leczonych pacjentów.

Metoda Domančića jest silną, nieinwazyjną i prostą metodą energetyczną o korzystnym działaniu niezależnie od wieku i stanu leczonego. Metoda została zweryfikowana a jej skuteczność udowodniona przez różnorodne badania w wielu dziedzinach nauki. Energia pobierana jest z natury i kierowana w najbardziej naturalny sposób tam, gdzie jest potrzebna. Najważniejszą cechą tej metody jest właśnie to, że pomaga ciału. Metoda Zdenko Domančića jest również bardzo skuteczna, jako narzędzie zapobiegawcze (profilaktycznie).

Starym ludom była znana od tysięcy lat moc uzdrawiającej, twórczej siły niewidzialnej, ale potężnej energii, która wypełnia cały wszechświat, kreuje życie i utrzymuje je. Nazwano ją chi, prana, eter, energia życiowa itp. Dzisiaj, w kontekście fizyki kwantowej, uzasadnia się naukowo i udowadnia to, co było już znane i jasne w starożytnych cywilizacjach. Również dzieło Zdenka staje się coraz bardziej zrozumiałe i jasne dla szerszej populacji.
 
DOWODY NAUKOWE METODY ZDENKA DOMANČIĆA
 
Droga życiowa i bioterapeutyczna Zdenka Domančića nie była łatwa. Musiał on pokonać wiele przeszkód i ograniczeń. Swoją oryginalną i potężną metodą przecierał szlaki. Był pionierem. Musiał walczyć z niewiarą, uprzedzeniami i zakorzenionymi głęboko w społeczeństwie, (nie)akceptowanymi stanowiskami dot. bioenergii. Medycynie z trudem przychodziło potwierdzać wyjątkowe efekty jego bioenergoterapii, ale dobre wyniki były bardziej wymowne niż wszystko inne, a Zdenko Domančić zawsze gotów był poddać swoją metodę jakimkolwiek naukowym weryfikacjom. Wymienimy tylko te najbardziej znaczące: na uniwersytetach „Stanford” i „Columbia” w USA oraz na Uniwersytecie im. Ben Guriona w Izraelu badali wpływ metody Zdenka Domančića na fizyczność. Ich głowni eksperci współpracowali z Zdenkiem Domančićem i studiowali efekty działania jego metody.
 
W KSIĄŻKACH O ZDENKU DOMANČIĆU I JEGO METODZIE
 
Książka z 1984 r. >>Uzdrowiciel Domančić – leczenie bioenergią. Raport z badań naukowych<<, autor Dražen Jakčina, opisane jest po raz pierwszy w historii badanie naukowe nad skutecznością bioenergii. Zdenko Domančić zgodził się na naukowe sprawdzenie efektywności swojej metody u chorych ze zgorzelą cukrzycową. Gangrena to bardzo poważna, ciężka i w klasyfikacji medycyny oficjalnej nieuleczalna choroba, a zarazem bardzo dobry kliniczny model, na którym szybko można zobaczyć niepowodzenie lub powodzenie działania jakiejś metody. Dla oceny skuteczności metody przydatne będzie jedno opisowe zdarzenie. Dr nauk Josip Čiček, internista, po tym jak na żywo zobaczył rezultat, oświadczył: “Według wszelkiej wiedzy medycznej i opinii lekarskiej R.P. musiałby już nie żyć, zostałyby mu najwyżej dwie doby życia, a on wciąż żyje, a jego stan nawet się poprawia! Gdyby mi to ktoś opowiedział, nie uwierzyłbym! Albo to, czego mnie uczono przez dziesiątki lat jest błędne, albo to, czego dokonał Zdenko Domančić to na prawdę cud!” O życiu i pracy Zdenka Domančića pisali także:
- Draško Aćimović, „Z Bioenergią do zdrowia - fenomen Zdenka Domančića”, 1988, Belgrad, Dereta
- Zdenko Domancic, „Niezwykłe możliwości człowieka”, 1987, Poljana-Otok Ugljan
- Prof. dr. Radovan Starc, „Leczenie bioenergią według metody Zdenka Domančića”, Ljubljana

METODA DOMANČIČA DZISIAJ W SYSTEMIE EDUKACJI
 
Metoda jest dzisiaj obecna na całym świecie, a profesjonalny terapeuci Domančića z wielkim sukcesem pomagają innym. Od niedawna metoda Zdenka Domančića jest nauczana w ramach systemu Program PLUS. Terapeuci Bioterapii według metody Zdenka Domančića swoją wiedzą, umiejętnościami i wynikami otwierają zupełnie nowy, mocny i oryginalny sposób wykorzystania bioenergii. Program szkolenia na bioenergoterapeutę Bioterapii według metody Zdenka Domančića jest realizowany w trzech modułach (MODUŁ - medycyna, MODUŁ - przedmioty ogólne MODUŁ - bioterapia). Czas trwania to 511 godzin. Program realizowany jest w trybie regularnych wykładów i praktycznej ćwiczeń. Po zakończeniu programu szkolenia uczestnik przystępuje do ostatecznego sprawdzenia nabytych kompetencji. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnikowi wydaje się odpowiedni dyplom zgodnie z regulaminem o świadectwach publicznych w edukacji dorosłych. Podczas planowania programu szkolenia terapeutów Bioterapii według metody Zdenka Domančića uwzględniono wytyczne WTO (World Tourism Organization).
Z metody Domančića skorzystało już ponad milion potrzebujących, a ich poprawa samopoczucia jest najbardziej przejrzystym wskaźnikiem efektywności i skuteczności tej metody. Domančić w swojej pracy zawsze respektował wkład, jaki wnosi medycyna przy leczeniu, i wierzył, że istnieje ścisła współzależność między badaniami naukowymi, diagnostyką medyczną i działaniem bioenergetycznym. Najważniejsze jest, aby pomóc człowiekowi i że prawda o skuteczności działań z bioenergią miała możliwości ujrzeć światło dzienne i dotrzeć do wszystkich tych, którzy tego potrzebują. Wszystko, co robimy leży tylko i wyłącznie w interesie człowieka, jego życia i zdrowia. Droga życiowa Zdenka Domančića do osiągnięcia pełnego uznania nie była ani łatwa, ani lekka, ale był pewien swojej i swoich terapeutów skuteczności, dlatego konsekwentnie dążył do postawionych sobie celów.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2023. All rights reserved. Zarządzanie stroną internetową EasyEdit SMS

góra strony