Informacje ogólne

Bioterapia według metody Zdenka Domančića® polega na korzystaniu z bioenergii w celu uzdrawiania. Jest prostą, wydajną, bezbolesną, nieinwazyjną i skuteczną techniką poprawiania stanu psycho-fizycznego człowieka. Korzystnie wpływa na ludzi, zwierzęta i rośliny, pod warunkiem, że przeprowadzona jest w prawidłowy sposób. Metoda jest naturalna, a terapeuta pobiera bioenergię z natury, która jest częścią nas i wszędzie dookoła nas. Sama terapia jest bezbolesna i nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu, urządzeń, olejków, suplementów itp. Większość osób, z tych, którzy poddali się terapii, stwierdza, że w trakcie terapii odczuwali przede wszystkim głęboki spokój i rozluźnienie. Niektóre osoby - wrażliwe energetycznie odczuwają: ciepło, zimno, mrowienie, dmuchanie i prądy.
W połączeniu z konwencjonalnych formami terapii medycznej, Bioterapia metodą Zdenka Domančića® obejmuje szerokie spektrum leczenia, począwszy od profilaktyki, przez poprawę wydajności, uśmierzanie bólów urazowych na poprawie stanu zdrowia kończąc. Każda komórka naszego ciała jest otoczona energią, która, min.: odgrywa rolę miniaturowej sieci umożliwiającej transfer danych do budowy ciała fizycznego. Stanowi również więź pomiędzy naszym fizycznym, emocjonalnym i duchowym bytem. Podstawową zasadą, na której opiera się ten rodzaj terapii, jest to, że gdy jesteśmy fizycznie, emocjonalnie i duchowo zrównoważeni, zadowoleni, spokojni energia naszego ciała (bioenergia) swobodnie przepływa i pomaga nam utrzymywać nasz dobry-stan (dobrostan). Stres, urazy lub załamanie emocjonalne mogą zniszczyć, zaburzyć ten korzystny przepływ życiodajnej energii. Terapeuci Bioterapii wg metody Zdenka Domančića®, przywracają prawidłowy przepływ energii w polu bioenergetycznym. To pozwala ciału uruchomić jego obronne i naprawcze mechanizmy. Nazwa metody Bioterapia wg metody Zdenko Domančića® pochodzi od jej twórcy - Zdenko Domančića, który dzięki swojej pracy i wynikom uzyskał popularność na całym świecie. Po serii światowych weryfikacji skuteczność metody została udowodniona nawet w przypadkach najtrudniejszych.
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Słowenii, Biuro ds. Nauki, Wydział ds. organizacji badawczych, w swojej opinii nr 20-54/2002/7 z dnia 25 lutego 2003 r., opartej o opinię prof. dr Antona Jegliča z Wydziału Elektrotechniki Uniwersytetu w Lublanie, orzekło: „Metoda pracy „energetycznej”, którą stosuje Zdenko Domančić, jest wg subiektywnej oceny pacjentów bardzo korzystna. Naukowcy zauważyli, że jest jeszcze bardziej zaskakujące obiektywne monitorowanie stanu i dokumentacji medycznej. Zmiany dokonane przez p. Zdenka Domančića przy użyciu jego własnej metody podejścia informacyjno-energetycznego są oczywiste, ale też całkowicie niewytłumaczalne. Korzyści dla pacjentów ponad wszelką wątpliwość - bezcenne. Należy przyjąć, że badanie efektów i zjawisk, które towarzyszą metodzie Zdenka Domančića jest dużym wyzwaniem dla nauki. Na podstawie powyższego oceniamy, że Pan Zdenko Domančić byłby cenną zdobyczą dla słoweńskiej nauki i narodu słoweńskiego.” W procesie wydania stosownych zezwoleń do pracy dla Zdenka Domančića w Słowenii o opinię poproszono również Bion, Instytut Bioelektromagnetyki i Nowej Biologii, 03. 03. 2003 r. napisano: „Biorąc pod uwagę subiektywne oceny pacjentów i nasze obiektywne pomiary, możemy stwierdzić, że praca bioenergoterapeuty Zdenka Domančića jest nakierowana na pomaganie ludziom i leży w interesie Republiki Słowenii.”

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2022. All rights reserved. Zarządzanie stroną internetową EasyEdit SMS

góra strony