Bioterapia

Zdenko Domančić podczas zabiegu terapeutycznego balansuje biopole, energię życiodajną (bioenergię), pobiera i przekazuje w kontakcie z drugą osobą. Podczas takiego seansu ani odległość ani czas nie mają znaczenia, ponieważ do przekazywania energii dochodzi niemal natychmiastowo i efektywnie.

Bioterapia ma zastosowanie w chorobach przewlekłych, nawrotach jak i nagłych przypadkach (kontuzje, rekonwalescencja). Nie ma ograniczeń wiekowych. Grupowa bioterapia wykonywana jest raz dziennie obowiązkowo przez cztery kolejne dni. Bioterapia trwa do dwóch godzin. Indywidualne podejście do pacjenta trwa ok. 10 - 15 min. Oddziaływanie energetyczne następuje z chwilą wejścia na salę a nie tylko podczas bezpośredniego kontaktu z bioenergoterapeutą. Dlatego możliwie jak najdłuższy pobyt w miejscu przeprowadzania bioterapii jest wskazany, i przed i po zabiegu.
Podstawą bioterapii jest diagnoza postawiona przez lekarza medycyny konwencjonalnej.
Bioenergoterapeuci Metody Domančić nie diagnozują.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2023. All rights reserved. Zarządzanie stroną internetową EasyEdit SMS

góra strony