KURZ II.

 
Přihlášku na kurz najdete zde: PŘIHLÁŠKA
I. OBECNÉ INFORMACIE

KURZ II. - je pokračováním výcviku pro terapeuty Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®, kterým zajišťujeme potřebné znalosti a schopnosti pro další vzdělávání. Kompletní program je navržen tak, aby obsáhl požadovanou úroveň znalostí definovanou obsahem – kurikulem – v průběhu čtyř dní. Skládá se z přednášek, cvičení a praktické výuky odpovídající této úrovni vzdělávání.
Přednášky jsou vedeny kvalifikovanými lektory s manažerem Zdenkem Domančićem, zakladatelem metody. Cvičení a praktickou přípravu provádí mentorsko-terapeutický tým, skládající se z jeho terapeutů s úspěšnou a dlouhodobou praxí.
Vedle specifických znalostí léčení bioterapií se účastníci výcviku seznámí se zásadními prvky a principy práce terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®, včetně technik, metod, průběhu terapie, rad a pokynů pro spuštění bioterapeutické praxe.

II. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM

1. Krátké shrnutí obsahu Kurzu I. (Zdenko Domančić)
2. Opakování získaných znalostí z Kurzu I.
3. Strava, návyky a zdraví (přednášky, prezentace, otázky a odpovědi)
4. Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
a. práce na dálku
b. symptomatika bolesti
c. psychologie nemocných
d. patologické vlivy na člověka
e. iniciace
f. mentální hygiena
g. dynamika skupinové terapie
h. otázky a odpovědi
5. Techniky a metody Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
6. Praktická práce a cvičení v rámci semináře Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
(v celkové délce 42 hodin)
7. Závěr Kurzu
8. Promoce – udělení certifikátů

III. CENA A ZPŮSOB PLATBY

• CENA 980,00 EUR
Cena je včetně DPH, zahrnuje všechny potřebné vzdělávací materiály nezbytné pro sledování, zvládnutí a pokyny pro provádění cvičení a praktické výuky.

• INFORMACE PRO PLATBU:

Získáte na mailu: info@zdenkodomancic.com

Poznámka:
První den na počátku Kurzu II. při registraci máte možnost využít platbu kartou. Uhrazená částka se vrací pouze při neúčasti na Kurzu II. z vážných důvodů (těžká nemoc a podobně).
V ostatních případech nepřítomnosti je možné uhrazenou částku použít na nejbližší další termín Kurzu. V okamžiku provedení platby zašlete kopii potvrzení na email: info@zdenkodomancic.com

IV. PŘEDREGISTRACE

V rámci Předregistrace povinně dodejte údaje účastníka KURZU na e-mail: info@zdenkodomancic.com

Po potvrzení Předregistrace a 10 dní před začátkem KURZU na Váš email zašleme potřebné informace:

• DENNÍ ROZVRH PŘEDMĚTŮ
• PŘIHLÁŠKU – FORMUL ÁŘ, která se skládá ze 2 stran, které musíte vyplnit a podepsat, a takto vyplněné donést s sebou na první den Kurzu a předat při samotné registraci.

Společnost – mimořádná valná hromada - přečtěte si článek Životní pouť Zdenka Domančiće - nebylo tak docela jednoduché ani snadné dosáhnout plného uznání, ale on vytrval, díky víře ve správnost svých činů. Konec Formuláře

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2024. All rights reserved. Internet pages management EasyEditCMS

top of the page