Techniky

Při provádění terapie bioenergií terapeut, kromě svých rukou jako hlavního nástroje, používá metodou popsané techniky.
Techniky jsou podle své definice mechanické dovednosti a aplikované znalosti, představují způsob, jak něco dělat, respektive jak dosáhnout cíle.
V bioenergetické terapii terapeut pomocí technik zpracovává bioenergii a pacientovo biopole. V závislosti na stavu pacienta a stanovené diagnóze terapeut využívá různé techniky a jejich aplikace je podřízena pravidlům metody.
Dynamika, rytmus, počet opakování i způsob provedení techniky, respektive správná aplikace techniky, je povinností každého terapeuta z praktických, procesních, ale i etických důvodů.
Vědecky dokázaná, v dlouholeté praxi potvrzená účinnost metody, její rozpoznatelnost, je založena právě na technikách a jejich správné aplikaci.
Etický aspekt správné aplikace se odráží v respektu k důstojnosti a integritě pacienta, ale také profesionální integritě terapeutů, kteří zastupují sami sebe, své kolegy, metodu i autora a zakladatele metody Zdenka Domančiće.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2024. All rights reserved. Internet pages management EasyEditCMS

top of the page