Terapie

Zdenko Domančić poukazuje na to, že jeho léčba není žádné kouzlo, protože svou terapií pouze vyrovnává vitální energie (bioenergie) a jako vodič je provádí v kontaktu s jinou osobou. V tomto přenosu energie prostor a čas nehraje žádnou roli, protože energie se přenáší velmi rychle a efektivně.
Cílem terapie není pouze odklonění symptomů nemoci, ale hlavně její příčiny. Terapie má celkový všeobjímající a povznášející účinek na člověka i jeho zdraví, napomáhá psychofyzickému uzdravení a tím v neposlední řadě zlepšení celkové kvality života.
Vše živé (člověk, zvíře nebo rostlina) má bioenergii. K onemocnění dojde, když je bioenergie v nerovnováze, nebo blokována ve svém přirozeném stavu nebo průtoku. O navození přirozeného stavu toku bioenergie se postará zkušený bioterapeut.Ošetření se provádí ve skupině, avšak s každým pacientem individuálně, s ohledem na diagnózu. Individuální ošetření trvá asi dvacet minut, zatím terapie probíhá v lehkém a příjemném prostředí a za zvuků relaxační hudby. Terapie trvá čtyři dny v řadě, a může být opakována podle potřeb a přání léčené osoby. Doporučuje se nosit pohodlné oblečení, ale není podmínkou. Na čem záleží, je pocit pohody a uvolnění.
Terapeuti neurčují diagnózu, naopak se spoléhají na diagnózu stanovenou oficiální medicínou, proto je žádoucí, abyste měli diagnózu stanovenou a písemné vyjádření s sebou.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2024. All rights reserved. Internet pages management EasyEditCMS

top of the page