Prijavnica

Polja, označena z zvezdico (*) so obvezna

Spol:

* 
Tečaj:

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Plačanje:


* 
Se strinjam
* 
*  
IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Z vsemi vašimi podatki, ki jih na kakršenkoli način sporočite družbi DOMANČIĆ, storitve, d.o.o. ali društvu Bioterapija po metodi Zdenka Domančića, vključno z osebnimi podatki (to so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka, datum rojstva), ki jih družba in društvo zbirata zaradi opravljanja svoje dejavnosti bioterapije, upravljata in jih obdelujeta,

• družba DOMANČIĆ, storitve, d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, matična številka: 8218242000, davčna številka: SI 95971220 (v nadaljevanju: „DOMANČIĆ d.o.o.“ ali „družba“), in
• društvo Bioterapija po metodi Zdenka Domančića, Ljubljanska cesta 6, 4260 Bled, matična številka: 4046714000, davčna številka: SI 21844801 (v nadaljevanju: „društvo Bioterapija po metodi Zdenka Domančića “ ali „društvo“),
(v nadaljevanju oba skupaj tudi: »upravljavca«)

kot skupna upravljavca skladno s 26. členom Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »GDPR«).

Kontaktni podatki družbe so: 040 233 571 (telefon), info@zdenkodomancic.com (e-mail)
Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov pri družbi je: Tanja Domančić
Kontaktni podatki društva so: 040 233 571 (telefon), info@zdenkodomancic.com (e-mail)
Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov pri društvu je: Tanja Domančić

a) Nameni zbiranja osebnih podatkov in pravna podlaga za zbiranje

DOMANČIĆ d.o.o. in društvo Bioterapija po metodi Zdenka Domančića zbirata naslednje osebne podatke udeležencev izobraževanja (tečaja): ime in priimek, datum rojstva, naslov bivanja, telefon ali gsm in e-poštni naslov.

DOMANČIĆ d.o.o. in društvo Bioterapija po metodi Zdenka Domančića lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preverita točnost podanih osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo. Za pravilnost in točnost osebnih podatkov odgovarja in jamči posameznik, ki je osebne podatke podal, ter odgovarja družbi / društvu za škodo, povzročeno zaradi neresnične podaje informacij.

Družba in društvo tako zbrane osebne podatke potrebujeta za izvajanje svoje dejavnosti izobraževanja na področju bioterapije in jih ne uporablja za druge namene kot za vodenje evidence (ime, priimek) posameznika, ki se izobraževanja (tečaja) udeležuje, obveščanje posameznika o datumu in lokaciji tečaja (kontaktni podatki – naslov, telefon, e-mail), posredovanje vseh potrebnih materialov in podatkov, povezanih s tečaji (kontaktni podatki – naslov, telefon, e-mail), pripravo in izdajanje vseh potrebnih dokumentov in potrdil v zvezi z opravljenim tečajem (ime, priimek, datum rojstva, naslov).

Pravne podlage za zbiranje osebnih podatkov so:
- zakoniti interesi družbe/društva,
- izpolnitev dogovora (pogodbe) med posameznikom, ki se prijavlja na izobraževanje, in družbo/društvom,
- privolitev posameznika.

b) Uporaba zbranih osebnih podatkov in njihov prenos

Upravljavca osebnih podatkov družba in društvo se obvezujeta, da bosta zgoraj navedene podatke uporabljala izključno za interno uporabo, za namene izvedbe izobraževanja (tečaja), vpogleda v posameznikove potrebe in razumevanje le-teh, za identifikacijo zahtev udeležencev in z namenom prilagajanja storitev glede na lastnosti posameznikov. Družba in društvo ne bosta nobenega pridobljenega podatka uporabljala za drug namen kot tistega, za katerega je bil zbran in je naveden v tej izjavi ali drugih dokumentih, ki jih posameznik prejme. Družba in društvo posameznikovih podatkov ne bosta prodajala, menjala ali kakorkoli drugače odstopila tretjim osebam, razen v primerih, kadar zakon, sodni ali drugi uradni organi tako zahtevajo.

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Upravljavca lahko zbrane osebne podatke posredujeta tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki te podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem(a), zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

c) Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih zbereta družba in društvo v zvezi s posameznikom, ki bo oz. je opravil posamezni tečaj, se hranijo trajno, zaradi vodenja evidence o stopnji izpolnjenega tečaja s strani udeleženca, kar posamezniku hkrati omogoča, da se po predhodno opravljeni nižji stopnji tečaja prijavi za izobraževanje na tečaj višje stopnje. V kolikor posameznik želi izbris iz evidence udeležencev tečaja pri družbi / društvu, bosta družba / društvo njegove osebne podatke po prejemu takšne vloge izbrisala brez možnosti njihove ponovne vzpostavitve. V tem primeru posameznik ne bo mogel zatrjevati in dokazovati, da se je tečaja določene stopnje že udeležil, in bo moral ob vnovični želji po udeležbi tečaja ponovno začeti v stopnji 1.

d) Možna zavrnitev odstopitve osebnih podatkov

Družba in društvo potrebujeta zgoraj navedene osebne podatke za to, da lahko opravljata svojo dejavnost in da lahko zainteresiranega posameznika sprejmeta na tečaj, mu posredujeta potrebne materiale in podatke ter izstavita potrebne dokumente in potrdila, v zvezi s tečajem. Podaja zgoraj navedenih osebnih podatkov je prostovoljna, vendar v kolikor posameznik svojih osebnih podatkov ne poda, se ne more veljavno prijaviti na tečaj in se ga udeležiti.

e) Pravice posameznika

Posameznik, ki je družbi / društvu podal svoje podatke, lahko kadarkoli preko telefonske številke upravljavca 040 233 571 ali e-mail naslova info@zdenkodomancic.com zahteva vpogled v zbrane osebne podatke, prepis, kopiranje, dopolnitve ali popravke osebnih podatkov, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, prenos osebnih podatkov, ter poda ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Pri uresničevanju ugovora posameznik navede razloge, zakaj se osebnih podatkov ne sme več obdelovati tako, kot so se do trenutka podaje ugovora. V primeru upravičenega ugovora posameznika družba / društvo preverita dejansko stanje in z obdelavo podatkov prenehata, jo prilagodita ali pa posameznika obvestita o nujnih legitimnih razlogih, zaradi katerih lahko družba / društvo na podlagi zakona z obdelavo nadaljujeta. Če meni, da so kršena pravila o varstvu osebnih podatkov, lahko posameznik poda prijavo o kršitvi pri Informacijskemu Pooblaščencu Republike Slovenije, preko obrazca, ki je dostopen na njegovi spletni strani (https://www.ip-rs.si/). Pri prijavi kršitev, podaji ugovorov, pripomb ali vprašanj posameznik ni dolžan posredovati svojih osebnih podatkov, vendar, če posameznik svojih kontaktnih podatkov ne bo navedel, ga upravljavca v zvezi z uresničevanjem njegovih pravic ne bosta mogla kontaktirati.

S podpisom te izjave, v skladu z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in 6. členom GDPR, potrjujete, da SOGLAŠATE z zbiranjem vaših osebnih podatkov, navedenih zgoraj, da ste seznanjeni z namenom obdelave osebnih podatkov ter z vašimi pravicami.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2019. All rights reserved. Upravljanje z internetnimi stranmi EasyEdit CMS

vrh strani