KURZ I.

 
Přihlášku na kurz najdete zde: PŘIHLÁŠKA
I. OBECNÉ INFORMACIE
 
KURZ I. - je výchozí bod v oblasti výcviku terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®, který garantuje potřebné znalosti a dovednosti pro další vzdělávání. Kompletní program je navržen tak, aby obsáhl požadovanou úroveň znalostí definovanou obsahem – kurikulem – v průběhu 3 dní. Skládá se z přednášek, cvičení a praktické výuky odpovídající této úrovni vzdělávání.
Přednášky jsou vedeny kvalifikovanými lektory s manažerem Zdenkem Domančićem, zakladatelem metody. Cvičení a praktickou přípravu provádí mentorsko-terapeutický tým, skládající se z jeho terapeutů s úspěšnou a dlouhodobou praxí.
Vedle specifických znalostí léčení bioterapií se účastníci výcviku seznámí se zásadními prvky a principy práce terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®, včetně technik, metod, průběhu terapie, rad a pokynů pro spuštění bioterapeutické praxe.

II. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM
 
1. Dějiny bioterapie (přednášky, prezentace, otázky a odpovědi)
2. Terapeutický etický kodex Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® (přednášky, otázky a odpovědi)
3. Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
- Seznámení s metodou
- Teorie bioenergie
- Pravidla a zákonitosti metody Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
- Způsoby emitování bioenergie
- Mediální stav
- Otázky a odpovědi
4. Techniky a metody Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
- Základní techniky
- Technika ”Zpracování chodidla”
- Psychokineze
- Metody provádění léčby jednotlivých onemocnění
- Otázky a odpovědi
5. Praktická práce a cvičení v rámci semináře Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
6. Závěr kurzu
7. Promoce – udělení certifikátů
 
III. CENA A ZPŮSOB PLATBY
 
• CENA 750,00 EUR
Cena je včetně DPH, zahrnuje všechny potřebné vzdělávací materiály nezbytné pro sledování, zvládnutí a pokyny pro provádění cvičení a praktické výuky.
 
• INFORMACE PRO PLATBU:

Získáte na mailu: info@zdenkodomancic.com

Poznámka:
První den na počátku Kurzu při registraci máte možnost využít platbu kartou. Uhrazená částka se vrací pouze při neúčasti na Kurzu z vážných důvodů (těžká nemoc a podobně).
V ostatních případech nepřítomnosti je možné uhrazenou částku použít na nejbližší další termín Kurzu. V okamžiku provedení platby zašlete kopii potvrzení na email: marijad@zdenkodomancic.com
 
IV. PŘEDREGISTRACE
 
V rámci Předregistrace povinně dodejte údaje účastníka KURZU na e-mail:  info@zdenkodomancic.com 

Po potvrzení Předregistrace a 10 dní před začátkem KURZU na Váš email zašleme potřebné informace:

• DENNÍ ROZVRH PŘEDMĚTŮ
• PŘIHLÁŠKU – FORMUL ÁŘ, která se skládá ze 2 stran, které musíte vyplnit a podepsat a takto vyplněné donést s sebou na první den Kurzu a předat při samotné registraci.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2024. All rights reserved. Internet pages management EasyEditCMS

top of the page