Techniky

Při provádění terapie bioenergií terapeut, kromě svých rukou jako hlavního nástroje, používá metodou popsané techniky.
Techniky jsou podle své definice mechanické dovednosti a aplikované znalosti, představují způsob, jak něco dělat, respektive jak dosáhnout cíle.
V bioenergetické terapii terapeut pomocí technik zpracovává bioenergii a pacientovo biopole. V závislosti na stavu pacienta a stanovené diagnóze terapeut využívá různé techniky a jejich aplikace je podřízena pravidlům metody.
Dynamika, rytmus, počet opakování i způsob provedení techniky, respektive správná aplikace techniky, je povinností každého terapeuta z praktických, procesních, ale i etických důvodů.
Vědecky dokázaná, v dlouholeté praxi potvrzená účinnost metody, její rozpoznatelnost, je založena právě na technikách a jejich správné aplikaci.
Etický aspekt správné aplikace se odráží v respektu k důstojnosti a integritě pacienta, ale také profesionální integritě terapeutů, kteří zastupují sami sebe, své kolegy, metodu i autora a zakladatele metody Zdenka Domančiće.
1. TECHNIKA ''POZITIVNÍ TERAPIE''

Techniku ''Pozitivní terapie'' provádíme, pokud chceme klientovi dodat bioenergii a posílit cirkulaci krve, lymfy i energie v celém těle a zejména v dolních končetinách.

2. TECHNIKA ''NEGATIVNÍ TERAPIE''

Techniku ''Negativní terapie'' používáme, pokud chceme snížit bioenergetický potenciál klientova těla nebo bolesti (v některých případech).

3. TECHNIKA ''ODSTRANĚNÍ''

Techniku ''odstranění'' provádíme, pokud chceme zmenšit bolest nebo výšku bioenergetického potenciálu na nějakém dílu těla. Bolest může být i následkem nedostatku energie, avšak technikou „odstranění“ zmenšujeme bolest jako následek zvýšeného biopotenciálu. Konkrétní příklad jsou zánětlivé stavy.

4. TECHNIKA ''BALANCOVÁNÍ''

Techniku '' Balancování'' používáme, pokud chceme lokálně vybalancovat biopotenciál na nějaké části klientova těla.

5. TECHNIKA ''VYVOLÁNÍ''

Technika „Vyvolání“ by měla provokovat, inspirovat a vyvolat určitý pocit nebo pocit v části těla klienta.

6. TECHNIKA ''TRHNUTÍ''

Techniku ''Trhnutí '' používáme při léčbě všech druhů tumoru.

7. TECHNIKA ''BALANCOVÁNÍ BIOPOLE''

Techniku ''Balancování biopole'' používáme vždy na začátku a na konci terapie, s cílem rovnoměrně rozprostřít biopotenciál po energetickém těle klienta.

8. TECHNIKA ''OŠETŘENÍ CHODIDLA''

Smysl techniky ''Ošetření chodidla'' je demonstrace bioenergetické interakce mezi bioterapeutem a klientem a tato technika má zároveň terapeutický účinek.

9. TECHNIKA ''DODÁVÁNÍ BIOENERGIE''

Technika ''Dodávání bioenergie'' představuje způsob plnění určené části těla bioenergií.

10. TECHNIKA ''PSYCHOKINEZE''

Techniku ''Psychokineze'' provádíme s cílem demonstrace bioenergetické interakce mezi terapeutem a klientem.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2022. All rights reserved. Internet pages management EasyEditCMS

top of the page