Obecné informace

Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® je technika využívání bioenergie při léčbě, jedná se o jednoduchou, účinnou, neinvazivní a efektivní nekontaktní techniku léčby bez ohledu na věk nebo stav, který je léčen, pokud je provedena správným způsobem.
Jedná se o přírodní metodu, terapeut využívá bioenergii z přírody, která nás tvoří. Samotná terapie je neinvazivní a nevyžaduje žádné speciální vybavení, oleje, či fyzickou manipulaci. V průběhu terapie jsou osoby zcela oblečené a většina z nich uvádí, že v průběhu léčby cítí hluboký klid. Někteří lidé, kteří jsou citlivější na své vlastní vlastní bioenergetického pole a práci s ním, mohou pociťovat vjemy, jako je teplo, chlad, brnění nebo třas. Jiní si prostě užívají relaxaci a čas věnovaný výhradně sobě.
Ve spolupráci s terapeutickou nabídkou klasické medicíny tak metoda pokrývá široké pole působnosti, od prevence po léčbu všech fyzických i psychických onemocnění.
Každá buňka našeho těla je obklopena a podporována energií, která (mimo jiné) působí jako miniaturní síť umožňující přenos dat pro výstavbu fyzického těla, stejně jako spojení mezi naším fyzickým, emocionálním a duchovním bytím. Základním principem tohoto typu léčby je, že když jsme fyzicky, emocionálně a duševně zdraví a spokojení, energie našeho těla (bioenergie) proudí volně a pomáhá nám udržet naše zdraví. Stres, zranění, nemoci a/nebo emocionální neshody mohou narušit její tok. Terapeuti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®, kteří se věnují bioenergetické terapii, používají zejména zesílenou citlivost svých dlaní k tomu, aby prozkoumali energetické pole, které obklopuje tělo nebo samotnou nemocnou oblast těla, a stanovili cesty energetických drah a místo, kde jsou blokovány. Poté jednoduše pracují na tom, aby odstranili překážky a obnovili léčivý tok bioenergie v energetickém poli. To umožňuje tělu, aby se nastartovaly jeho vlastní mechanismy samoléčby. Metoda Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® je nazvaná po svém zakladateli, osobě, která jí svou prací a výsledky zajistila celosvětovou popularitu. Po množství mezinárodních ověření byla dokázána účinnost metody na nejtěžší choroby současnosti.
Vědecká komise slovinského Ministerstva školství, vědy a tělovýchovy v roce 2003 přinesla následující závěr:
"Metoda „energetické“ léčby, kterou používá Zdenko Domančić, je v závislosti na subjektivním hodnocení pacientů velmi pozitivní. Vědci zjišťují, že ještě překvapivější je objektivní sledování stavu a lékařských záznamů, a to zejména při vývoji terapeutických prostředků pro rehabilitaci na základě funkční elektrické stimulaci končetin při periferních a centrálních lézích. Změny, kterých díky své metodě informačně energetického přístupu pan Zdenko Domančić dosahuje, jsou zřejmé a naprosto nevysvětlitelné, ale jejich vliv na pacienty je neocenitelný. Je zřejmé, že výzkum jevů a účinků provázejících způsob léčby Zdenka Domančiće, je velkou výzvou pro vědu.
Na základě zmíněného oceňujeme, že pan Zdenko Domančić představuje přínos pro slovinskou vědu a pro slovinský stát. "Ministerstvo školství, vědy a sportu, 20-54/2002/7, 25.02.2003."

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2024. All rights reserved. Internet pages management EasyEditCMS

top of the page