KURZ III.

I. OBECNÉ INFORMACIE

Účastníci KURZU III. Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® má za cíl doplnit poznatky získané v rámci KURZU I. a II. dalšími znalostmi, které jsou potřebné pro pochopení technik Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® a práce na dálku přes dynamiku skupinové terapie a praktická cvičení pod kontrolou mentorka. Praktickým cvičením a semináři se upevňují nové znalosti a schopnosti, což přináší další možnosti výcviku terapeutů Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće.

II. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM

1. Krátké shrnutí obsahu Kurzu I. a II. (Zdenko Domančić)
2. Opakování získaných znalostí z Kurzu I. a II.
3. Otázky a odpovědi
4. Praktická práce a cvičení v rámci semináře Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®
(v celkové délce 42 hodin)
5. Závěr Kurzu
6. Promoce – udělení certifikátů

III. CENA A ZPŮSOB PLATBY

• CENA 2850,00 EUR
Cena je včetně DPH, zahrnuje všechny potřebné vzdělávací materiály nezbytné pro sledování, zvládnutí a pokyny pro provádění cvičení a praktické výuky.

• INFORMACE PRO PLATBU:

Získáte na mailu: marijad@zdenkodomancic.com
Vzhledem k velkému počtu zainteresovaných se mohou účastníci zaregistrovat a zajistit si místo zaplacením zálohy v minimální výši € 300,00. Záloha se vrací pouze při neúčasti na Kurzu III. z vážných důvodů (těžká nemoc a podobně).
V ostatních případech nepřítomnosti je možné uhrazenou částku použít na nejbližší další termín Kurzu III. V okamžiku provedení platby zašlete kopii potvrzení na email: marijad@zdenkodomancic.com

Poznámka:
První den na počátku Kurzu při registraci máte možnost využít platbu kartou.

IV. PŘEDREGISTRACE

V rámci Předregistrace povinně dodejte údaje účastníka KURZU na e-mail: marijad@zdenkodomancic.com; info@zdenkodomancic.com; simonakt@domanciczdenko.eu; seminarium@metodadomacica.pl

Po potvrzení Předregistrace a 10 dní před začátkem KURZU na Váš email zašleme potřebné informace:

• DENNÍ ROZVRH PŘEDMĚTŮ
• PŘIHLÁŠKU – FORMUL ÁŘ, která se skládá ze 2 stran, které musíte vyplnit a podepsat, a takto vyplněné donést s sebou na první den Kurzu a předat při samotné registraci.

V. OSTATNÍ INFORMACE

a) Kurz NENÍ terapie – na terapii se musíte závazně a včas přihlásit.
b) Pokud jste jednou zaplatili školné a zúčastnili se ho, existuje možnost opakování kurzu zdarma. K opakování se musíte přihlásit.
c) V průběhu Kurzu je zakázáno pořizovat záznam (video, foto, audio dokumentaci), pouze s výlučným souhlasem pana Zdenka Domančiće.
d) Klienti, kteří během Kurzu absolvují terapii, mají právo na ochranu soukromí. Nic z toho, co vidíte a slyšíte od terapeuta Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®, nemáte právo komentovat mimo Kurz samotný.
e) Pokud onemocníte nakažlivou chorobou, oznamte absenci a my Vám nabídneme možnost účasti na Kurzu v novém termínu.
f) Pokud trpíte jakoukoliv psychickou chorobou (schizofrenie, psychóza, atd.), máte povinnost nás o tomto informovat během Předregistrace, abychom mohli posoudit Vaši schopnost zúčastnit se Kurzu.

VI. REGISTRACE ÚČASTNÍKA

Registrace začíná první den Kurzu v 8,00 hodin ráno hotelu, ve kterém se Kurz odehrává.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2024. All rights reserved. Internet pages management EasyEditCMS

top of the page