Splošne informacije

Uporaba imena in naziva Zdenka Domančića® je zaščiteno lastništvo. Nosilec intelektualnega lastništva je Zdenko Domančić.
Pravica intelektualnega lastništva zajema sistem pravnih instrumentov, s katerimi ureja način pridobivanja intelektualnega lastništva in način zaščite pred njegovo nepooblaščeno uporabo.
Na podlagi Zakona o žigu je Državni zavod za intelektualno lastništvo registriral žig ZDENKO DOMANČIĆ® pod številko Z2012606 za področje RH, mednarodni žig za področje EU, IL, NO, US, BA, CH, RS in RU pa je registriral WIPO Madrid pod številko 1194901.
 
Standardni elementi franšiznega paketa so:

• znamka ali brand, zaščiteni znak (brand) – žig, katerega dajalec franšize odstopa prejemniku franšize;
• know-how – kako in na kakšen način voditi dejavnost pod franšizo;
• priročnik – operativni priročnik, ki vsebuje postopke poslovanja znotraj franšize;
• vizualna identifikacija;
• usposabljanje – storitve, ki jih dajalec franšize ponuja prejemnikom franšize;
• pogodba – franšizna nadomestila, katera prejemniki franšize plačujejo dajalcu franšize;
• storitve/stroji/aparati, ki so sestavni del poslovanja.
 
Za več informacij o uporabi intelektualnega lastništva Zdenka Domančića® lahko dobite preko e-pošte: info@zdenkodomancic.com.
 
Knjiga standardov - download

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2023. All rights reserved. Upravljanje z internetnimi stranmi EasyEdit CMS

vrh strani