TEČAJ I.

 
Prijavnica......tukaj
I. SPLOŠNE INFORMACIJE
 
TEČAJ I. – je začetna osnova v usposabljanju za terapevte Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® s katero zagotavljamo potrebna znanja in veščine za nadaljevanje usposabljanja. Celoten tečaj je osmišljen tako, da ponuja potreben nivo znanja, umerjen in definiran z vsebino – kurikulumom skozi tri dni in sestavljen iz predavanj, vaj ter praktičnega pouka, primernih za ta nivo usposabljanja.
Predavanja izvajajo kvalificirani predavatelji. Vaje in praktično delo pa izvaja mentorsko – terapevtska ekipa, sestavljena iz njegovih terapevtov z uspešno in dolgoletno prakso.
Udeleženci usposabljanja se poleg konkretnega znanja o delu z bioterapijo spoznajo s pomembnimi komponentami in principi dela terapevtov Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®, kar vključuje tehnike, metode izvedbe tretmaja, navodila in smernice za začetek bioterapevtske prakse.

II. UČNI PROGRAM
 
1. Zgodovina bioterapije (predavanja, predstavitve, vprašanja in odgovori)
2. Terapevtski etični kodeks Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®  (predavanja, vprašanja in odgovori)
3. Bioterapija po metodi Zdenka Domančića®
a. Spoznavanje metode
b. Teorija bioenergije
c. Pravila in zakonitosti metode Bioterapija po metodi Zdenka Domančića®
d. Načini emitiranja bioenergije
e. Medialno stanje
f. Vprašanja in odgovori
4. Tehnike in metode Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®
a. Osnovne tehnike
b. Tehnika ''Obdelava stopal''
c. Psihokineza
d. Metode izvajanja tretmaja po posameznih boleznih
e. Vprašanja in odgovori
5. Vaje in praktično delo skozi delavnice Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®
6. Zaključek tečaja

III. CENA IN POGOJI PLAČILA

• CENA 750,00 EUR

Cena vključuje DDV
 
IV. PREDPRIJAVA ZA TEČAJ
 
Pri predprijavi za TEČAJ obvezno dostavite podatke udeleženca TEČAJA na e-mail: info@zdenkodomancic.com

 
V. OSTALE INFORMACIJE

a) Tečaj NI terapija – za terapijo se je treba prijaviti posebej in pravočasno.
b) Če ste enkrat plačali tečaj in ste bili navzoči, obstaja tudi možnost za brezplačno ponovitev tečaja. Za ponavljanje tečaja se morate obvezno najaviti.
c) Ko traja tečaj, je prepovedano snemanje (izdelava video-zapisov, foto-zapisov ali avdio-zapisov), razen v primerih, ko to dovoli gospod Zdenko Domančić.
d) Klienti, ki so v času trajanja tečaja na terapiji, imajo pravico do zasebnosti. Vse, kar vidite in slišite od terapevtov Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®, nimate pravice komentirati izven okvirjev tečaja.
e) Če zbolite za neko nalezljivo boleznijo, ki se lahko prenaša z ene osebe na drugo, odpovejte prihod in ponudili Vam bomo možnost prihoda na tečaj v novem terminu.
f) Če obolevate za določeno psihično boleznijo (shizofrenija, psihoza, zasvojenost, itn.), ste to dolžni navesti pri prijavi, da lahko ocenimo Vašo pripravljenost za sodelovanje pri tečaju.

VI. REGISTRACIJA KANDIDATOV

Registracija se začne prvega dne tečaja ob 9.00 uri zjutraj v hotelu, v katerem se tečaj izvaja.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2024. All rights reserved. Upravljanje z internetnimi stranmi EasyEdit CMS

vrh strani