TEČAJ II.

 
Prijavnica.....tukaj
I. SPLOŠNE INFORMACIJE
 
TEČAJ II. - je nadaljevanje usposabljanja za terapevte Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® s katerim zagotavljamo potrebna znanja in veščine za nadaljne usposabljanje. Celoten Tečaj je osmišljen tako, da ponuja potreben nivo znanja, umerjen in definiran z vsebino – kurikulumom skozi štiri dni in sestavljen iz predavanj, vaj ter praktičnega pouka, primernih za ta nivo usposabljanja.
Predavanja izvajajo kvalificirani predavatelji, utemeljitelju metode, vaje in praktično delo pa izvaja mentorsko – terapevtska ekipa, sestavljena iz njegovih terapevtov z uspešno in dolgoletno prakso.
Udeleženci usposabljanja se poleg konkretnega znanja o delu z bioterapijo spoznajo s pomembnimi komponentami in principi dela terapevtov Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®, kar vključuje tehnike, metode izvedbe tretmaja, navodila in smernice za začetek bioterapevtske prakse.

II. UČNI PROGRAM

1. Kratek pregled gradiva TEČAJA I.
2. Ponavljanje in preverjanje osvojenega znanja s TEČAJA I.
3. Prehrana, navada in zdravje (predavanja, predstavitve, vprašanja in odgovori)
4. Bioterapija po metodi Zdenka Domančića®
a. Delo na daljavo
b. Simptomatika bolezni
c. Psihologija bolnih ljudi
d. Patološki vplivi na ljudi
e. Iniciacija
f. Mentalna higiena
g. Dinamika skupinske terapije
h. Vprašanja in odgovori
7. Tehnike in metode Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®
8. Vaje in praktično delo skozi delavnice Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®
5. Zaključek TEČAJA


III. CENA IN POGOJI PLAČILA
 
• CENA 980,00 EUR
Cena vključuje DDV
 

IV. PREDPRIJAVA ZA TEČAJ

Pri predprijavi za TEČAJ obvezno dostavite podatke udeleženca TEČAJA na e-mail: info@zdenkodomancic.com

V. OSTALE INFORMACIJE

a) Tečaj NI terapija – za terapijo se je treba prijaviti posebej in pravočasno.
b) Če ste enkrat plačali tečaj in ste bili navzoči, obstaja tudi možnost za brezplačno ponovitev tečaja. Za ponavljanje tečaja se morate obvezno najaviti.
c) Ko traja tečaj, je prepovedano snemanje (izdelava video-zapisov, foto-zapisov ali avdio-zapisov ), razen v primerih, ko to dovoli gospod Zdenko Domančić.
d) Klienti, ki so v času trajanja tečaja na terapiji, imajo pravico do zasebnosti. Vse, kar vidite in slišite od terapevtov Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®, nimate pravice komentirati izven okvirjev tečaja.
e) Če zbolite za neko nalezljivo boleznijo, ki se lahko prenaša z ene osebe na drugo, odpovejte prihod in ponudili Vam bomo možnost prihoda na tečaj v novem terminu.
f) Če obolevate za določeno psihično boleznijo (shizofrenija, psihoza, zasvojenost, itn.), ste to dolžni navesti pri prijavi, da lahko ocenimo Vašo pripravljenost za sodelovanje pri tečaju.
 
VI. REGISTRACIJA KANDIDATOV

Registracija se začne prvega dne tečaja ob 8.00 uri zjutraj v hotelu, v katerem se tečaj izvaja.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2023. All rights reserved. Upravljanje z internetnimi stranmi EasyEdit CMS

vrh strani