Tehnike

Pri izvajanju terapije z bioenergijo terapevt, poleg svojih rok kot glavnega sredstva za delo, uporablja metodo predpisane tehnike.
Tehnike so po svoji opredelitvi mehanska spretnost in uporabno znanje ter predstavljajo način, kako nekaj delati oziroma, kako priti do cilja.
Pri bioenergetski obravnavi terapevt s tehnikami obdeluje energijo in pacientovo biopolje. Odvisno od stanja pacienta in postavljene diagnoze, terapevt uporablja različne tehnike, njihova uporaba pa je določena s pravili metode.
Dinamika, ritem, število in način izvajanja posamezne tehnike oziroma pravilna uporaba tehnike je dolžnost vsakega terapevta iz praktičnih, izvedbenih in tudi etičnih razlogov.
Znanstveno preverjena ter v dolgoletni praksi potrjena uspešnost metode in prepoznavnost temeljita ravno na tehnikah in njihovi pravilni uporabi.
Etično stališče pravilne uporabe je razvidno iz spoštovanja dostojanstva in integritete pacienta, vendar pa tudi strokovne integritete samega terapevta, ki predstavlja sebe, svoje sodelavce, metodo ter avtorja in utemeljitelja metode Zdenka Domančića.

1. TEHNIKA ''POZITIVNA TERAPIJA''

Tehniko ''Pozitivna terapija'' izvajamo, kadar želimo stranki dodati bioenergijo in pospešiti cirkulacijo krvi, limfe in energije v celem telesu, še zlasti v spodnjih okončinah.

2. TEHNIKA ''NEGATIVNA TERAPIJA''

Tehniko ''Negativna terapija'' uporabljamo, kadar želimo zmanjšati bioenergetski potencial strankinega telesa.

3. TEHNIKA ''ODSTRANITEV''

Tehniko ''odstranitev'' izvajamo, kadar želimo zmanjšati bolečino ali odvečni bioenergetski potencial na nekem delu telesa. Bolečina je lahko tudi posledica primanjkljaja energije, medtem ko s tehniko ''Odstranitve'' zmanjšujemo bolečine kot posledico lokalno povišanega biopotenciala. Konkreten primer so vnetni procesi.

4. TEHNIKA ''URAVNAVANJE''

Tehniko '' Uravnavanje '' uporabljamo, kadar želimo lokalno uravnati biopotencial na nekem delu strankinega telesa.

5. TEHNIKA ''PROVOCIRANJE''

Tehnika „Provociranje“ mora izzvati, spodbuditi in sprovocirati določeno zaznavo ali občutek v nekem delu strankinega telesa.

6. TEHNIKA ''PULJENJE''

Tehniko ''Puljenje'' uporabljamo pri obdelavi vseh vrst tumorjev.

7. TEHNIKA ''URAVNAVANJE BIOPOLJA''

Tehniko ''Uravnavanje biopolja'' vedno izvajamo na začetku in na koncu terapije, s ciljem, da enakomerno razporedimo biopotencial v strankinem energetskem telesu.

8. TEHNIKA ''OBDELAVA STOPAL''

Smisel tehnike ''Obdelava stopal'' je demonstracija bioenergetske interakcije med bioterapevtom in stranko, obenem pa ima ta tehnika tudi terapevtski učinek.

9. TEHNIKA ''DODAJANJE BIOENERGIJE''

Tehnika ''Dodajanje bioenergije'' predstavlja način polnjenja določenega dela telesa z bioenergijo.

10. TEHNIKA ''PSIHOKINEZA''

Tehniko ''Psihokineza'' izvajamo s ciljem demonstracije bioenergetske interakcije med terapevtom in strankami.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2022. All rights reserved. Upravljanje z internetnimi stranmi EasyEdit CMS

vrh strani