TEČAJ III.

I. SPLOŠNE INFORMACIJE
Kandidati TEČAJA III. Bioterapije po metodi Zdenka Domančića bodo nadgradili pridobljena znanja z praktičnim delom in vajami
II. UČNI PROGRAM
1. Vaje in praktično delo skozi delavnice Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® (v skupnem trajanju 48 ur)
2. Zaključek tečaja
3. Promocija – podelitev potrdil
III. CENA IN POGOJI PLAČILA
• CENA 2.850,00 EUR (z vključenim DDV)

• POGOJI PLAČILA

Tečaj se plača pri registraciji prvega dne v gotovini ali na račun, najkasneje 10 dni pred začetkom tečaja. Zaradi velikega števila zainteresiranih se lahko kandidati registrirajo in si zagotovijo mesto z nakazilom akontacije v minimalnem znesku 300,00 EUR. Akontacija se nakaže na račun, naveden v nadaljevanju. Plačana akontacija se vrne samo v primeru, če odpoveste tečaj iz upravičenih razlogov (npr. zaradi težje bolezni, ipd.). V nasprotnem, v primeru neprihoda, se akontacija prenese na naslednji termin TEČAJA III.

• PODATKI ZA NAKAZILO
 
Lahko dobite na: info@zdenkodomancic.com
IV. PREDPRIJAVA ZA TEČAJ
Pri predprijavi za TEČAJ obvezno dostavite podatke udeleženca TEČAJA na e-mail:  info@zdenkodomancic.com
V. OSTALE INFORMACIJE
a) Tečaj NI terapija – za terapijo se je treba prijaviti posebej in pravočasno.
b) Če ste enkrat plačali tečaj in ste bili navzoči, obstaja tudi možnost za brezplačno ponovitev tečaja. Za ponavljanje tečaja se morate obvezno najaviti.
c) Ko traja tečaj, je prepovedano snemanje (izdelava video-zapisov, foto-zapisov ali avdio-zapisov), razen v primerih, ko to dovoli gospod Zdenko Domančić.
d) Klienti, ki so v času trajanja tečaja na terapiji, imajo pravico do zasebnosti. Vse, kar vidite in slišite od terapevtov Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®, nimate pravice komentirati izven okvirjev tečaja.
e) Če zbolite za neko nalezljivo boleznijo, ki se lahko prenaša z ene osebe na drugo, odpovejte prihod in ponudili Vam bomo možnost prihoda na tečaj v novem terminu.
f) Če obolevate za določeno psihično boleznijo (shizofrenija, psihoza, zasvojenost, itn.), ste to dolžni navesti pri prijavi, da lahko ocenimo Vašo pripravljenost za sodelovanje pri tečaju.
VI. REGISTRACIJA KANDIDATOV
Registracija se začne prvega dne tečaja ob 8.00 uri zjutraj v hotelu, v katerem se tečaj izvaja.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2022. All rights reserved. Upravljanje z internetnimi stranmi EasyEdit CMS

vrh strani